Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

brigidtenenbaum
brigidtenenbaum
4495 6e35
Reposted fromczarnazupa czarnazupa
brigidtenenbaum
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaczarnazupa czarnazupa

July 09 2015

brigidtenenbaum
9176 3632 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasoftly softly
brigidtenenbaum
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianie-zwykla nie-zwykla

July 08 2015

brigidtenenbaum
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiedrunk diedrunk
brigidtenenbaum
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viajethra jethra

July 05 2015

brigidtenenbaum
6699 eb47
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
brigidtenenbaum
Pośrodku drogi mojego życia obudziłem się w ciemnym lesie, w którym całkiem zgubiłem prawdziwą drogę
— Dante
Reposted fromptasheq ptasheq
brigidtenenbaum
nie wiem czego nienawidzę bardziej, tego miejsca, czy Ciebie.
— Miuosh - Uderzenie
Reposted fromwithfrenchperfume withfrenchperfume
brigidtenenbaum
(10) tumblr
Reposted fromweightless weightless viabjureczko bjureczko

July 03 2015

brigidtenenbaum
Brak Ci tylko jednej istoty, a cały świat jest bezludny.
— Alphonse de Lamartine
Reposted from100suns 100suns viablack-soul black-soul
brigidtenenbaum
Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku!
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku!
— K. Makuszyński
Reposted fromosaki osaki viapomruki pomruki
brigidtenenbaum
brigidtenenbaum
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakjuik kjuik
brigidtenenbaum
Reposted fromXavax Xavax viamuccia muccia

July 02 2015

brigidtenenbaum
Nie spędziliśmy ze sobą zbyt wiele czasu, jednak tyle w zupełności wystarczyło mi do tego, by się do Ciebie przywiązać.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl